Hotline: 0886 37 47 37
Icon Collap
Trang chủ » Sách Hay » Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu

Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu

Hãy cùng DanhKhoiReal đi qua một hành trình khám phá về khối nón – một quy luật thú vị trong không gian ba chiều. Tưởng tượng một hình với mặt đáy là hình tròn và một đỉnh độc đáo – đó chính là khối nón, giống như một ngọn núi thu nhỏ. Bạn muốn biết làm thế nào để xác định thể tích của khối nón? Cực kỳ đơn giản! Chỉ cần lấy 1/3 giá trị của Pi, sau đó nhân với bình phương bán kính đáy và chiều cao của nón. Với công thức này, việc tính toán trở nên linh hoạt và hiệu quả.

tính thể tích khối nón

tính thể tích khối nón

I. HÌNH NÓN VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN

Hình nón là một hình khối không gian ba chiều với mặt đáy là hình tròn và chỉ có một đỉnh duy nhất. Nó cũng có thể coi là một hình chóp mà đáy của nó là hình tròn. Để hiểu rõ hơn về hình nón và tính toán thể tích của nó, chúng ta cần xem xét một số khái niệm cơ bản:

 1. Hình nón đều: Đây là dạng hình nón mà đỉnh của nó, khi chiếu xuống mặt đáy, trùng với tâm của hình tròn đáy.

 2. Hình nón xiên: Đối lập với hình nón đều, hình nón xiên có đỉnh không chiếu vuông góc xuống tâm của mặt đáy. Thay vào đó, nó có thể chiếu xuống bất kỳ điểm nào trên mặt đáy mà không phải là tâm.

 3. Hình nón tròn xoay: Đây là dạng hình nón mà đỉnh của nó được nối vuông góc với tâm của hình tròn đáy.

 4. Hình nón cụt: Hình nón này có hai mặt đáy song song, tạo thành một phần nón bị cắt đi.

 5. Đường sinh của hình nón: Đây là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên đường tròn đáy đến đỉnh của hình nón.

Mặc dù có sự khác biệt về hình dạng giữa các loại nón, công thức tính thể tích cho chúng thường giống nhau.

II. MẶT NÓN TRÒN XOAY VÀ KHÁI NIỆM HÌNH NÓN

 1. Mặt nón tròn xoay: Mặt nón tròn xoay là mặt phẳng được tạo ra trong không gian khi quay một đường cong C quanh một đường thẳng d bất kỳ. Khi mặt phẳng P chứa đường thẳng d và đường cong C được quay quanh d 360 độ, mặt nón tròn xoay hình thành.

 2. Hình nón và khối nón:

  • Hình nón: Là phần không gian được giới hạn bởi một mặt nón và một mặt phẳng cắt nó. Dựa vào ví dụ, mặt nón N có trục là tam giác với đỉnh O và góc đỉnh là 2α. Khi mặt phẳng P vuông góc với tam giác tại I và mặt phẳng Q vuông góc tại O, P cắt N theo hình tròn T có tâm I. Phần không gian giữa hai mặt phẳng và hình tròn T tạo thành hình nón.
  • Khối nón: Là phần bên trong của hình nón. Nếu hình nón được xác định bằng mặt phẳng, thì khối nón là khu vực không gian bên trong hình nón. Ví dụ, chiều cao của khối nón là khoảng cách từ đỉnh O đến mặt phẳng P.
  • Các yếu tố cơ bản của hình nón: Đáy của nón là hình tròn T, đỉnh là O và chiều cao là khoảng cách từ O đến P. Một điểm M trên mặt phẳng P khi nối với O tạo thành đường sinh của hình nón.

III. CÁC CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH KHỐI NÓN:

1. Công thức tính thể tích khối nón

Để xác định thể tích của hình nón, sử dụng công thức sau:

cong thuc tinh the tich khoi non - Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu

Trong đó:

 • : Thể tích hình nón.
 • : Bán kính mặt đáy của nón.
 • : Chiều cao của hình nón.
 • : Một hằng số xấp xỉ bằng 3,14.

Thể tích được tính bằng đơn vị mét khối (m^3)

2. Công thức tính thể tích khối nón tròn xoay

Thể tích của một khối nón tròn xoay được tính bằng công thức:

Cong thuc tinh the tich khoi non tron xoay - Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu

Trong đó:

 • : Thể tích khối nón tròn xoay.
 • : Số Pi, khoảng 3.14159.
 • : Bán kính của đáy khối nón tròn xoay.
 • : Chiều cao của khối nón tròn xoay.
Tính thể tích khối nón tròn xoay

Tính thể tích khối nón tròn xoay

Chú ý: Để kết quả tính toán chính xác, bán kính và chiều cao phải được đo bằng cùng một đơn vị (như cm, m, inch). Thể tích thu được sẽ theo đơn vị khối của đơn vị đo đó (ví dụ: cm^3, m^3).

3. Công thức tính thể tích khối nón cụt

Để xác định thể tích của một khối nón cụt, sử dụng công thức:

Cong thuc tinh the tich khoi non cut - Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu

Trong đó:

 • : Thể tích của khối nón cụt.
 • : Số Pi, giá trị xấp xỉ 3.14159.
 • : Bán kính mặt đáy lớn.
 • : Bán kính mặt đáy nhỏ.
 • : Chiều cao của khối nón cụt.
Tính thể tích khối nón cụt

Tính thể tích khối nón cụt

Chú ý: Để đảm bảo tính chính xác, , , và cần được đo bằng cùng một đơn vị đo.

4. Công thức tính diện tích xung quanh khối nón

Diện tích xung quanh của một hình nón được xác định bằng công thức:

Cong thuc tinh dien tich xung quanh khoi non - Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu

Trong đó:

 • : Diện tích xung quanh của hình nón.
 • : Số Pi, có giá trị xấp xỉ 3.14159.
 • : Bán kính mặt đáy của hình nón.
 • : Độ dài đường sinh của hình nón.

Lưu ý: Để kết quả tính toán chính xác, cần được đo bằng cùng một đơn vị đo.

5. Công thức tính diện tích toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần của một hình nón được tính bằng cách cộng diện tích xung quanh với diện tích mặt đáy:

Cong thuc tinh dien tich toan phan hinh non - Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu

Trong đó:

 • : Diện tích toàn phần của hình nón.
 • : Số Pi, có giá trị xấp xỉ 3.14159.
 • : Bán kính mặt đáy của hình nón.
 • : Độ dài đường sinh của hình nón.

Lưu ý: cần được đo bằng cùng một đơn vị để kết quả diện tích có đơn vị diện tích đúng (như cm^2, m^2).

6. Cách xác định đường cao, bán kính đáy, đường sinh của hình nón

 1. Đường cao (h): Đường cao của hình nón là khoảng cách từ đỉnh của nón đến tâm mặt đáy nón.

 2. Đường sinh (l): Đường sinh của hình nón là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên đường tròn đáy đến đỉnh của nón.

 3. Bán kính đáy (r): Là khoảng cách từ tâm của mặt đáy đến bất kỳ điểm nào trên đường tròn mặt đáy.

Vì hình nón được tạo ra từ việc quay một tam giác vuông quanh cạnh góc vuông, các yếu tố của hình nón (bán kính đáy, đường cao và đường sinh) có mối quan hệ với tam giác vuông:

 • Khi biết đường cao h và bán kính đáy r, ta có thể xác định đường sinh l: xac dinh duong sinh l - Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu

 • Khi biết đường sinh l và bán kính đáy r, ta có thể xác định đường cao h: xac dinh duong cao h - Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu

 • Khi biết đường sinh l và đường cao h, ta có thể xác định bán kính đáy r: xac dinh ban kinh day r - Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu

Những công thức trên giúp ta xác định mối quan hệ giữa các yếu tố cơ bản của hình nón và cách tính chúng khi biết một số thông tin cho trước.

IV. HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THỂ TÍCH KHỐI NÓN CHI TIẾT

1. Cách tính diện tích mặt đáy của hình nón:

Cách tính diện tích mặt đáy của hình nón

Cách tính diện tích mặt đáy của hình nón

 • Bước 1: Xác định bán kính mặt đáy. Trong hình minh họa (hình 1), bán kính mặt đáy của hình nón được cho là 3 inches.

 • Bước 2: Nếu đề bài cung cấp đường kính thay vì bán kính, bạn cần chia đường kính cho 2 để có bán kính. Vì đường kính là giá trị gấp đôi bán kính.

 • Bước 3: Sử dụng công thức tính diện tích hình tròn: Su dung cong thuc tinh dien tich hinh tron - Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu Trong trường hợp này, với bán kính r = 3 inches, diện tích mặt đáy là: dien tich mat day - Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu

Vậy, diện tích mặt đáy của hình nón trong ví dụ là 28.27 in2.

2. Cách tìm chiều cao của hình nón:

Cách tìm chiều cao của hình nón

Cách tìm chiều cao của hình nón

 • Bước 1: Nhìn vào hình minh họa (hình trên) để xác định thông tin về chiều cao.

 • Bước 2: Chiều cao của hình nón được định nghĩa là khoảng cách từ đỉnh nón đến mặt đáy của nón, đo dọc theo hướng vuông góc với mặt đáy.

 • Bước 3: Trong ví dụ được cung cấp, chiều cao của hình nón đã được chỉ rõ là 5 inches.

Như vậy, chiều cao của hình nón trong ví dụ này là 5 inches.

3. Nhân diện tích mặt đáy với chiều cao của hình nón:

Ở ví dụ này, diện tích của hình nón là 28,27 in2 và chiều cao là 5 in, vậy bh = 28,27 * 5 = 141,35.

Ở ví dụ này, diện tích của hình nón là 28,27 in2 và chiều cao là 5 in, vậy bh = 28,27 * 5 = 141,35.

Để tính thể tích hình nón, lấy giá trị thu được ở phép tính trên nhân với 1/3 (hoặc chia cho 3)

tinh the tich cua hinh tru - Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu

Ở bước trên, bạn đã tính thể tích của hình trụ có thể tạo thành nếu mặt bên của hình nón được mở rộng và tạo thành một mặt đáy khác thay vì chụm lại tại một điểm. Chia giá trị thu được ở bước trên cho 3 ta sẽ có được thể tính của hình nón mà ta đang xét.

 • Vậy Thể tích của hình nón là 141,35 * 1/3 = 47,12.
 • Rút gọn các bước tính lại và được 1/3π325 = 47,12
Đừng quên ghi đơn vị của thể tích theo dạng inch khối hay mét khối. Trong ví dụ ở trên, các giá trị được tính theo inch, vậy nên thể tích cần được ghi là 47.12 in3.

Đừng quên ghi đơn vị của thể tích theo dạng inch khối hay mét khối. Trong ví dụ ở trên, các giá trị được tính theo inch, vậy nên thể tích cần được ghi là 47.12 in3.

V. HƯỚNG DẪN TÍNH THỂ TÍCH KHỐI NÓN

Nếu bạn đã biết bán kính và chiều cao của hình nón, việc tính thể tích trở nên đơn giản. Nhưng nếu không, hãy tuân theo các bước sau:

 1. Xác định bán kính r của khối nón:

  • Nếu đề bài cung cấp đường kính (d), bán kính sẽ là ban kinh - Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu
  • Với chu vi mặt đáy cung cấp, bán kính được tìm thấy bằng cách chia chu vi cho 2π
  • Nếu không có dữ liệu trên, hãy đo khoảng cách lớn nhất giữa ba điểm trên đường tròn để xác định đường kính, sau đó chia cho 2 để tìm bán kính.
 2. Xác định diện tích mặt đáy S:

  • Với bán kính r đã biết, diện tích mặt đáy sẽ là S=πr2.
  • Nếu chưa biết r, quay lại bước 1.
 3. Xác định chiều cao h:

  • Nếu chiều cao được cung cấp, bạn chỉ cần sử dụng nó.
  • Nếu biết đường sinh (l) và bán kính (r), sử dụng định lý Pythagoras trong tam giác vuông để tìm chiều cao.
  • Nếu không có dữ kiện, đo chiều cao trực tiếp bằng thước.
 4. Tính thể tích V của khối nón:

  • Với các thông số đã biết, sử dụng công thức để xác định thể tích. cong thuc tinh the tich khoi non - Công Thức Tính Thể Tích Khối Nón: Tròn Xoay, Cụt Và Bài Tập kèm ví dụ dễ hiểu

Với quy trình này, bạn sẽ dễ dàng xác định thể tích của khối nón từ các thông số cơ bản.

5/5 - (2 bình chọn)
Tags:

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Chủ đầu tư dự án theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0886 37 47 37 hoặc cung cấp nội dung theo Form Mẫu bên dưới, chúng tôi liên hệ hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

  Bình luận
  0886 37 47 37
  Đối tác phát triển dự án

  Là thương hiệu uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam, website DanhKhoiReal.VN đã trở thành đối tác tin cậy của hàng loạt công ty, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản.

  • Danh Khôi Real
   Danh Khôi Real
  • Hưng Thịnh Corp
   Hưng Thịnh Corp
  • VinGroup
   VinGroup
  • Phúc Khang Corp
   Phúc Khang Corp
  • Khang Điền Corp
   Khang Điền Corp
  • Nam Long Group
   Nam Long Group
  • Keppel Land
   Keppel Land
  • MIK Group
   MIK Group
  • Vạn Thái Land
   Vạn Thái Land
  • PiGroup
   PiGroup
  • EZLand Việt Nam
   EZLand Việt Nam
  • Tiến Phước Group
   Tiến Phước Group
  • Bcons Group
   Bcons Group
  • 577 Group
   577 Group
  • Vạn Xuân Group
   Vạn Xuân Group
  • Tecco Group
   Tecco Group
  • Kiến Á Group
   Kiến Á Group
  • Masterise Group
   Masterise Group
  • Tập đoàn Mường Thanh
   Tập đoàn Mường Thanh
  • Phát Đạt Corp
   Phát Đạt Corp
  • An Gia Group
   An Gia Group
  • EximLand
   EximLand
  • CapitaLand
   CapitaLand
  • Đất Xanh Group
   Đất Xanh Group
  • TTC Land
   TTC Land
  • DRH Holdings
   DRH Holdings
  • C.T Group
   C.T Group
  • Thủ Thiêm Group
   Thủ Thiêm Group
  • Vingroup
   Vingroup
  • PV Invest
   PV Invest
  • Trung Thủy Group
   Trung Thủy Group
  • Công Ty Phú Long
   Công Ty Phú Long
  • Kim Oanh Group
   Kim Oanh Group
  • Lê Phong
   Lê Phong
  • Suối Tiên Group
   Suối Tiên Group
  • T&T Group
   T&T Group
  • TNR Holdings
   TNR Holdings
  • Refico
   Refico
  • Đại Phúc Group
   Đại Phúc Group
  • Phú Mỹ Hưng
   Phú Mỹ Hưng
  • NetLand
   NetLand
  • FLC Group
   FLC Group
  • HDTC
   HDTC