Hotline: 0886 37 47 37
Icon Collap
Trang chủ » Tin Tức Picity High Park » Giấy phép Xây dựng Dự án Picity High Park Quận 12

Giấy phép Xây dựng Dự án Picity High Park Quận 12

Giấy phép Xây dựng Dự án Picity High Park Quận 12 Số: 126 /GPXD 1. Cấp cho: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Gia Cư – Địa chỉ: số 9A đường Thạnh Xuân 13, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12 2. Được phép xây dựng công trình: Giai đoạn 2 (phần thân: các khối chung cư C1-C2-C3C4-C5 thuộc Dự án Khu nhà ở Gò Sao)

Giấy phép Xây dựng Dự án Picity High Park Quận 12

Giấy phép Xây dựng Dự án Picity High Park Quận 12

– Theo thiết kế kỹ thuật do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ánh Sáng Phương Nam lập

– Đơn vị thẩm tra: Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

– Đơn vị thẩm định: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

– Gồm các nội dung sau:

Giai đoạn 1: (theo Giấy phép xây dựng số 77/GPXD ngày 19/6/2020 của Sở Xây dựng)

– Vị trí xây dựng: một phần thửa số 147 – tờ bản đồ số 65, phường Thạnh Xuân, quận 12. Diện tích khu đất: 86.192,6m2

– Địa chỉ: số 9A đường Thạnh Xuân 13, khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12

– Cốt nền xây dựng công trình: cốt 40,00 trên cốt +2,00m (cao độ Hòn Dấu)

– Chỉ giới đường đỏ: trùng với ranh đất được giao,

– Chỉ giới xây dựng: cách ranh quy hoạch đường của dự án tối thiểu 6m, cách ranh đất xung quanh tối thiểu 5mg – Diện tích xây dựng (tầng hầm): 38.062,22m2

– Chiều sâu công trình (so với cốt nền sân, tính tại mặt sàn tầng hầm): 3,3m

Giai đoạn 2 – Phần thân

– Loại, cấp công trình xây dựng: công trình dân dụng, cấp I

– Màu sắc công trình: Phù hợp và hài hòa với cảnh quan kiến trúc chung

– Tổng diện tích xây dựng (tầng trệt): 12.684,14m

– Tổng diện tích sàn xây dựng (không kể tầng hầm): 193.080,78m2; trong đó:

2.1. Khối C1

+ Diện tích khu đất: 6.858,00m2

+ Diện tích xây dựng (tầng trệt): 2.099,50m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng (không kể tầng hầm): 36.232,50m (tầng 1: 2.099,50m; tầng 2: 1.999,72m2; tầng 3-18: 1.999,72m2/tầng; tum thang: 137,76m2)

+ Mật độ xây dựng: 30,62%; Hệ số sử dụng đất: 5,26 lần

+ Chiều cao công trình: 65,8m; Số tầng: 18 tầng + tum thang 3.

Giấy tờ về đất đai: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 06224 ngày 06/4/2011 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Gia Cư (hiện đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quang Trung).

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp, quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn Giấy phép xây dựng

2.2. Khối C2

+ Diện tích khu đất: 6.065,43m2

+ Diện tích xây dựng (tầng trệt): 2.099,50m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng (không kể tầng hầm): 36.232,50m (tầng 1: 2.099,50m2; tầng 2: 1.999,72m2, tầng 3-18: 1.999,72m2/tầng; tum thang: 137,76m2)

+ Mật độ xây dựng: 34,62%; Hệ số sử dụng đất: 5,95 lần

+ Chiều cao công trình: 65,8m; Số tầng: 18 tầng + tum thang

2.3. Khối C3

+ Diện tích khu đất: 12.304,77m2

+ Mật độ xây dựng: 30,15%; Hệ số sử dụng đất: 4,16 lần

+ Chiều cao công trình: 56,2m; Số tầng: 15 tầng + tum thang

2.3.1. Khối C3.1

+ Diện tích xây dựng (tầng trệt): 2.084,64m2.

+ Tổng diện tích sàn xây dựng (không kể tầng hầm): 30.232,69m2 (tầng 1: 2.084,64m2; tầng 2: 2.000,60m2, tầng 3-15: 2.000,60m2/tầng; tum thang: 139,65m2)

2.3.1. Khối C3.2

+ Diện tích xây dựng (tầng trệt): 1.600,86m2 + Tổng diện tích sàn xây dựng (không kể tầng hầm): 21.237,05m2 (tầng 1: 1.600,86m2; tầng 2: 1.396,10m2; tầng 3-15: 1.396,10m2/tầng; tum thang: 90,79m2)

2.4. Khối C4

+ Diện tích khu đất: 10.842,17m2

+ Diện tích xây dựng (tầng trệt): 2.999,64m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng (không kể tầng hầm): 44.799,75m2 (tầng 1: 2.999,64m2; tầng 2-3: 2.818,76m2/tầng, tầng 4: 2.398,89m2, tầng 5-18: 2.398,89m2/tầng; tum thang: 179,24m2)

+ Mật độ xây dựng: 27,67%; Hệ số sử dụng đất: 4,15 lần

+ Chiều cao công trình: 65,8m; Số tầng: 18 tầng + tum thang

2.5. Khối C5

+ Diện tích khu đất: 5.908,84m2

+ Diện tích xây dựng (tầng trệt): 1.800,00m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng (không kể tầng hầm): 24.346,29m” (tầng 1: 1.800,00m2; tầng 2-15: 1.602,36m2/tầng; tum thang: 113,25m2)

+ Mật độ xây dựng: 30,46%; Hệ số sử dụng đất: 4,1 lần

+ Chiều cao công trình: 56,2m; Số tầng: 15 tầng 1 tum thang

I. Các giấy tờ pháp lý làm cơ sở cấp Giấy phép xây dựng

– Quyết định số 5013/QĐ-UBND ngày 25/1/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận đầu tư Dự án Khu nhà ở Gò Sao, phường Thạnh Xuân, quận 12.

– Thông báo ngày 14/01/2018 của Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quang Trung về việc đồng ý cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phát triển Gia Cư thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng trên tài sản đang thế chấp.

– Quyết định số 908/QĐ-UBND-QLĐT ngày 15/5/2014 của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Gò Sao; Quyết định số 2996/QĐ-UBND-ĐT ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (phần cảnh quan và hệ thống xử lý nước thải) Khu nhà ở Gò Sao; Công văn số 1816/UBND-ĐT ngày 11/3/2020 của của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc ý kiến lối lên xuống tầng hầm các khu chung cư tại dự án; Công văn số 450/TC-QC ngày 21/8/2018 của Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu về việc chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình.

– Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 1438/TD-PCCC ngày 02/12/2013 của Công an thành phố Hồ Chí Minh – Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Quyết định số 768/QĐ-STNMT-CCBVMT ngày 18/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án.
2/3

– Công văn số 3514/SGTVT-XD ngày 17/5/2019 và Công văn số 3865/SGTVT-XD ngày 31/3/2020 của Sở Giao thông vận tải về ý kiến hồ sơ thiết kế cơ sở hạng mục đường giao thông thuộc dự án Khu nhà ở Gò Sao, quận 12; Công văn số 2653/UBND-ĐT ngày 09/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận 12 về thỏa thuận đấu nối giao thông trong thời gian thi công xây dựng.

– Công văn số 4400/SXD-CPXD ngày 28/4/2020 và Công văn số 9323/SXD-TĐDA ngày 14/8/2020 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (toàn dự án) và thiết kế kỹ thuật công trình (phần thân các khối chung cư).

– Thông báo số 11579/TB-SXD-VP ngày 09/10/2020 của Sở Xây dựng; Công văn số 56/2020/CV-GC ngày 09/10/2020 của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư.

II. Chủ đầu tư phải thực hiện các nội dung sau đây :

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này..

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp Giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh Giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp Giấy phép xây dựng.

6. Các lưu ý:

– Thực hiện đầy đủ yêu cầu tại các văn bản thuộc Mục I nêu trên.

– Chỉ được khởi công xây dựng công trình sau khi đáp ứng các điều kiện khởi công theo Điều 107 Luật Xây dựng 2014.

– Giấy phép xây dựng này không đính kèm bản vẽ, chủ đầu tư căn cứ hồ sơ thiết kế (phần 4 thân) đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Công văn số 9323/SXD-TĐDA ngày 14/8/2020 để triển khai các bước tiếp theo phù hợp với Quyết định số 5013/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 ) của Ủy ban nhân dân Thành phố và quy hoạch chi tiết đã được Ủy ban nhân dân quận 12 phế duyệt.

– Thực hiện các quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

– Liên hệ Ủy ban nhân dân quận 12 để được hướng dẫn xác định cao độ nền quy hoạch và lộ giới các tuyến đường liên quan đến khu đất xây dựng.

– Sử dụng vật liệu xây dựng trong công trình theo quy định tại Nghị định số 24a/2016/NĐ CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và Thông tư số 13/2017/TT BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

– Nghiên cứu áp dụng Quy chuẩn xây dựng, Tiêu chuẩn xây dựng tại các lối đi, khu vệ sinh cho người tàn tật tiếp cận sử dụng; đồng thời, tuân thủ các nguyên tắc thiết kế tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4319:2012, 4451:2012. Việc đánh số tầng và số căn hộ chung cư phải tuân thủ Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

– Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để tổ chức thực hiện, có giải pháp thi công thích hợp để đảm bảo an toàn, không gây sụt lún, hư hỏng cho các công trình xung quanh, công khai nội dung Giấy phép xây dựng theo quy định, bao gồm tầng hầm, phạm vi mặt bằng tầng hầm; yêu cầu nhà thầu lập hệ thống quan trắc biến dạng cho công trình và công trình lân cận trong ” suốt quá trình thi công xây dựng để có biện pháp xử lý kịp thời khi cần thiết. Vì cả

– Nếu có sự tranh chấp, khiếu nại về ranh nhà, đất chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách, nhiệm trước pháp luật, trường hợp ranh khu đất hoặc khoảng cách đến các công trình lân cậnỤNG) có thay đổi, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng cho phù hợp.

Xếp hạng
Tags:

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Chủ đầu tư dự án theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0886 37 47 37 hoặc cung cấp nội dung theo Form Mẫu bên dưới, chúng tôi liên hệ hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

  Bình luận
  0886 37 47 37
  Đối tác phát triển dự án

  Là thương hiệu uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam, website DanhKhoiReal.VN đã trở thành đối tác tin cậy của hàng loạt công ty, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản.

  • Danh Khôi Real
   Danh Khôi Real
  • Hưng Thịnh Corp
   Hưng Thịnh Corp
  • VinGroup
   VinGroup
  • Phúc Khang Corp
   Phúc Khang Corp
  • Khang Điền Corp
   Khang Điền Corp
  • Nam Long Group
   Nam Long Group
  • Keppel Land
   Keppel Land
  • MIK Group
   MIK Group
  • Vạn Thái Land
   Vạn Thái Land
  • PiGroup
   PiGroup
  • EZLand Việt Nam
   EZLand Việt Nam
  • Tiến Phước Group
   Tiến Phước Group
  • Bcons Group
   Bcons Group
  • 577 Group
   577 Group
  • Vạn Xuân Group
   Vạn Xuân Group
  • Tecco Group
   Tecco Group
  • Kiến Á Group
   Kiến Á Group
  • Masterise Group
   Masterise Group
  • Tập đoàn Mường Thanh
   Tập đoàn Mường Thanh
  • Phát Đạt Corp
   Phát Đạt Corp
  • An Gia Group
   An Gia Group
  • EximLand
   EximLand
  • CapitaLand
   CapitaLand
  • Đất Xanh Group
   Đất Xanh Group
  • TTC Land
   TTC Land
  • DRH Holdings
   DRH Holdings
  • C.T Group
   C.T Group
  • Thủ Thiêm Group
   Thủ Thiêm Group
  • Vingroup
   Vingroup
  • PV Invest
   PV Invest
  • Trung Thủy Group
   Trung Thủy Group
  • Công Ty Phú Long
   Công Ty Phú Long
  • Kim Oanh Group
   Kim Oanh Group
  • Lê Phong
   Lê Phong
  • Suối Tiên Group
   Suối Tiên Group
  • T&T Group
   T&T Group
  • TNR Holdings
   TNR Holdings
  • Refico
   Refico
  • Đại Phúc Group
   Đại Phúc Group
  • Phú Mỹ Hưng
   Phú Mỹ Hưng
  • NetLand
   NetLand
  • FLC Group
   FLC Group
  • HDTC
   HDTC