Hotline: 0886 37 47 37
Icon Collap
Trang chủ » Bản Đồ Hành Chính » BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT

Bản đồ Hành Chính Tỉnh Đắk Lắk mới nhất do DanhKhoiReal.VN cập nhật mới nhất. Hiện nay Tỉnh lỵ của Đắk Lắk thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, đầu nguồn của hệ thống sông Sêrêpôk và một phần của sông Ba, nằm trong khoảng tọa độ địa lý từ 107°28’57″Đ- 108°59’37″Đ và từ 12°9’45″B – 13°25’06″B.

Tỉnh Đắk Lắk  đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc về Kinh tế & cả du lịch, chính vì thế mà nhu cầu tìm hiểu về các thông tin về Bản đồ Hành Chính Tỉnh Đắk Lắk là nhu cầu cần thiết, đồng thời là thông tin cung cấp bản đồ vị trí đường đi cho các du khách khi đến tham quan Tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra thì chúng tôi còn cập nhật 1 số thông tin về thị trường bất động sản Đắk Lắk mới nhất cùng với Danh sách các Dự án tại trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk

TẢI NGAY BẢN ĐỒ ĐẮK LẮK – FULL PDF CỠ LỚN 40M

TẢI NGAY

Bản đồ Hành Chính Tỉnh Đắk Lắk

Bản đồ Hành Chính Tỉnh Đắk Lắk

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Tỉnh Đắk Lắk 15 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (Thành phố Buôn Ma Thuột), 1 thị xã (Thị xã Buôn Hồ) và 13 huyện (Huyện Buôn Đôn, Huyện Cư Kuin, Huyện Cư M’gar, Huyện Ea H’leo, Huyện Ea Kar, Huyện Ea Súp, Huyện Krông Ana, Huyện Krông Bông, Huyện Krông Búk, Huyện Krông Năng, Huyện Krông Pắk, Huyện Lắk, Huyện M’Đrắk), với 184 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 20 phường, 12 thị trấn và 152 xã.

TÊN ĐƠN VỊ TỈNH ĐẮK LẮK
Diện tích: 13.030,5 km²
Phía bắc giáp tỉnh Gia Lai Phía đông giáp các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà
Phía nam giáp các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông Phía tây giáp Campuchia với đường biên giới dài 193 km
Dân số 1.869.322 người
Tỉnh lỵ Thành phố Buôn Ma Thuột
Phân chia hành chính 1 thành phố, 1 thị xã, 13 huyện

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Thành phố Buôn Ma Thuột: có 21 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 13 phường: Ea Tam, Khánh Xuân, Tân An, Tân Hoà, Tân Lập, Tân Lợi, Tân Thành, Tân Tiến, Thắng Lợi, Thành Công, Thành Nhất, Thống Nhất, Tự An và 8 xã: Cư Êbur, Ea Kao, Ea Tu, Hoà Khánh, Hoà Phú, Hoà Thắng, Hoà Thuận, Hoà Xuân.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THỊ XÃ BUÔN HỒ

Thị xã Buôn Hồ: có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gồm 7 phường: An Bình, An Lạc, Bình Tân, Đạt Hiếu, Đoàn Kết, Thiện An, Thống Nhất và 5 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Ea Blang, Ea Drông, Ea Siên.

Bản đồ hành chính thị xã Buôn Hồ

Bản đồ hành chính thị xã Buôn Hồ

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN BUÔN ĐÔN

Huyện Buôn Đôn: có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 xã: Cuôr Knia, Ea Bar, Ea Huar, Ea Nuôl, Ea Wer (huyện lỵ), Krông Na, Tân Hòa; được chia thành 99 thôn, buôn.

Bản đồ hành chính huyện Buôn Đôn

Bản đồ hành chính huyện Buôn Đôn

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN CƯ KUIN

Huyện Cư Kuin: có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 xã: Cư Êwi, Dray Bhăng (huyện lỵ), Ea Bhôk, Ea Hu, Ea Ktur, Ea Ning, Ea Tiêu, Hòa Hiệp.

Bản đồ hành chính huyện Cư Kuin

Bản đồ hành chính huyện Cư Kuin

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN CƯ M’GAR

Huyện Cư M’gar: có 17 đơn vị hành chính trực thuộc 15 xã và 2 thị trấn:

 • 2 thị trấn: Quảng Phú (huyện lị), Ea Pốk
 • 15 xã: Cư Dliê M’nông, Cư M’gar, Cư Suê, Cuor Đăng, Ea Drơng, Ea H’đing, Ea Kiết, Ea Kpam, Ea Kuêh, Ea M’Dróh, Ea M’nang, Ea Tar, Ea Tul, Quảng Hiệp, Quảng Tiến.
Bản đồ hành chính huyện Cư M’gar

Bản đồ hành chính huyện Cư M’gar

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN EA H’LEO

Huyện Ea H’leo: Có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn và 11 xã:

 • Huyện lị: thị trấn Ea Drăng (Đô thị loại IV)
 • 11 xã: Cư A Mung, Cư Mốt, Dliê Yang, Ea Hiao, Ea H’leo, Ea Khal, Ea Nam, Ea Ral, Ea Sol, Ea Tir, Ea Wy.
Bản đồ hành chính huyện Ea H’leo

Bản đồ hành chính huyện Ea H’leo

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN EA KAR

Huyện Ea Kar: Có 16 đơn vị hành chính cấp xã, trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Ea Kar (huyện lỵ), Ea Knốp và 14 xã: Cư Bông, Cư Elang, Cư Huê, Cư Ni, Cư Prông, Cư Yang, Ea Đar, Ea Kmút, Ea Ô, Ea Păl, Ea Sar, Ea Sô, Ea Tíh, Xuân Phú.

Bản đồ hành chính huyện Ea Kar

Bản đồ hành chính huyện Ea Kar

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN EA SÚP

Huyện Ea Súp: Huyện gồm 1 thị trấn và 9 xã:

 • Huyện lị: thị trấn Ea Súp
 • 9 xã: Cư Kbang, Cư M’Lan, Ea Bung, Ea Lê, Ea Rốk, Ia Jlơi, Ia Lốp, Ia Rvê, Ya Tờ Mốt.
Bản đồ hành chính huyện Ea Súp

Bản đồ hành chính huyện Ea Súp

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG ANA

Huyện Krông Ana: Có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn và 7 xã:

 • Huyện lị: thị trấn Buôn Trấp
 • 7 xã: Băng Adrênh, Bình Hòa, Dray Sáp, Dur Kmăl, Ea Bông, Ea Na, Quảng Điền.
 • Tổng số thôn buôn: 73
 • Buôn đồng bào dân tộc: 26
Bản đồ hành chính huyện Krông A Na

Bản đồ hành chính huyện Krông A Na

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG BÔNG

Huyện Krông Bông: có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Krông Kmar (huyện lỵ) và 13 xã: Cư Đrăm, Cư Kty, Cư Pui, Dang Kang, Ea Trul, Hòa Lễ, Hòa Phong, Hòa Sơn, Hòa Tân, Hòa Thành, Khuê Ngọc Điền, Yang Mao, Yang Reh.

Bản đồ hành chính huyện Krông Bông

Bản đồ hành chính huyện Krông Bông

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG BÚK

Huyện Krông Búk: có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 7 xã: Chứ Kbô (huyện lỵ), Cư Né, Cư Pơng, Ea Ngai, Ea Sin, Pơng Drang, Tân Lập.

Bản đồ hành chính huyện Krông Búk

Bản đồ hành chính huyện Krông Búk

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG NĂNG

Huyện Krông Năng: có 12 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Krông Năng (huyện lỵ) và 11 xã: Cư Klông, Dliê Ya, Ea Dăh, Ea Hồ, Ea Puk, Ea Tam, Ea Tân, Ea Tóh, Phú Lộc, Phú Xuân, Tam Giang.

Bản đồ hành chính huyện Krông Năng

Bản đồ hành chính huyện Krông Năng

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG PẮK

Huyện Krông Pắc: bao gồm thị trấn Phước An (huyện lị) và 15 xã: Ea Hiu, Ea Kênh, Ea Kly, Ea Knuếc, Ea Kuăng, Ea Phê, Ea Uy, Ea Yiêng, Ea Yông, Hòa An, Hòa Đông, Hòa Tiến, Krông Búk, Tân Tiến, Vụ Bổn.

Bản đồ hành chính huyện Krông Pắc

Bản đồ hành chính huyện Krông Pắc

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẮK

Huyện Lắk: có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Liên Sơn (huyện lỵ) và 10 xã: Bông Krang, Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đắk Phơi, Ea Rbin, Krông Nô, Nam Ka, Yang Tao.

Bản đồ hành chính huyện Lắk

Bản đồ hành chính huyện Lắk

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN M’ĐRẮK

Huyện M’Đrắk: có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn thị trấn M’Đrắk (huyện lỵ) và 12 xã: Cư Króa, Cư M’ta, Cư Prao, Cư San, Ea H’Mlay, Ea Lai, Ea M’Doal, Ea Pil, Ea Riêng, Ea Trang, Krông Á, Krông Jing.

Bản đồ hành chính huyện M’Đrắk

Bản đồ hành chính huyện M’Đrắk

BẢN ĐỒ THÔNG TIN QUY HOẠCH TỈNH ĐẮK LẮK MỚI NHẤT

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Đắk Lắk

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 tỉnh Đắk Lắk

5/5 - (2 bình chọn)
Tags:

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Chủ đầu tư dự án theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0886 37 47 37 hoặc cung cấp nội dung theo Form Mẫu bên dưới, chúng tôi liên hệ hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.

  Bình luận
  0886 37 47 37
  Đối tác phát triển dự án

  Là thương hiệu uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam, website DanhKhoiReal.VN đã trở thành đối tác tin cậy của hàng loạt công ty, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản.

  • Danh Khôi Real
   Danh Khôi Real
  • Hưng Thịnh Corp
   Hưng Thịnh Corp
  • VinGroup
   VinGroup
  • Phúc Khang Corp
   Phúc Khang Corp
  • Khang Điền Corp
   Khang Điền Corp
  • Nam Long Group
   Nam Long Group
  • Keppel Land
   Keppel Land
  • MIK Group
   MIK Group
  • Vạn Thái Land
   Vạn Thái Land
  • PiGroup
   PiGroup
  • EZLand Việt Nam
   EZLand Việt Nam
  • Tiến Phước Group
   Tiến Phước Group
  • Bcons Group
   Bcons Group
  • 577 Group
   577 Group
  • Vạn Xuân Group
   Vạn Xuân Group
  • Tecco Group
   Tecco Group
  • Kiến Á Group
   Kiến Á Group
  • Masterise Group
   Masterise Group
  • Tập đoàn Mường Thanh
   Tập đoàn Mường Thanh
  • Phát Đạt Corp
   Phát Đạt Corp
  • An Gia Group
   An Gia Group
  • EximLand
   EximLand
  • CapitaLand
   CapitaLand
  • Đất Xanh Group
   Đất Xanh Group
  • TTC Land
   TTC Land
  • DRH Holdings
   DRH Holdings
  • C.T Group
   C.T Group
  • Thủ Thiêm Group
   Thủ Thiêm Group
  • Vingroup
   Vingroup
  • PV Invest
   PV Invest
  • Trung Thủy Group
   Trung Thủy Group
  • Công Ty Phú Long
   Công Ty Phú Long
  • Kim Oanh Group
   Kim Oanh Group
  • Lê Phong
   Lê Phong
  • Suối Tiên Group
   Suối Tiên Group
  • T&T Group
   T&T Group
  • TNR Holdings
   TNR Holdings
  • Refico
   Refico
  • Đại Phúc Group
   Đại Phúc Group
  • Phú Mỹ Hưng
   Phú Mỹ Hưng
  • NetLand
   NetLand
  • FLC Group
   FLC Group
  • HDTC
   HDTC